คุณหญิงอ้อ @aoraw อยากไหว้ราหูวันสุดท้ายครับ #ซื้อของเเทบไม่ทัน (ที่ โจ๊กศิริมงคล (ตลาด ต.รวมโชค))

คุณหญิงอ้อ @aoraw อยากไหว้ราหูวันสุดท้ายครับ #ซื้อของเเทบไม่ทัน (ที่ โจ๊กศิริมงคล (ตลาด ต.รวมโชค))